Företaget

Nilssons Bilhall AB startades 1968 av Karl-Inge Nilsson. Företaget började att sälja Renault och 1973 började försäljningen av BMW. 2013 började vi jobba med Toyota. 1 januari 2020 inleds ett nytt kapitel då vi övergår till att enbart handla med begagnade bilar dock har vi kvar vår auktorisation för service på BMW och Toyota.

Vi ser nu ljust på framtiden med de förändringar vi har genomfört. Vi skall även jobba för att kunna behålla den närhet som vi har till våra kunder idag samt att alla medarbetare kan hugga i där det behövs och att alla jobbar för kundens, och därmed företagets, bästa genom att sträva åt samma håll.